Ska spillvatten värma Wennergren Center?

ENGI utreder möjlighterna att återvinna spillvattenvärme från kontorskomplexet  Wennergren Center vid Norrtull i Stockholm.

Under fastigheten ligger en oväntad och hemlig energikälla.  Här ligger stor underjordisk spillvattenbassäng. Här mellanlagras allt spillvatten från fastigheten och även från omkringliggande forskarbostäder, innan den pumpas vidare till stadsnätet. ENGI utreder möjligheterna att använda spillvattenvärmen i bassängen  till ett bidrag i uppvärmningen av kontorsfastigheten.

 

Wenner-Gren Center är 24 våningar hög och är en av Stockholms högsta och mest spännande byggnader.

Byggnaden som ritades av arkitekt Sune Lindström var på sin tid det första höghus i Sverige som genomförts i stålkonstruktion och på sin tid Europas högsta byggnad med en stomme i stål.

 

Fastigheten ägs och förvaltas idag av Fabege AB.

 

 

 

Om Fabege

Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabeges fastighetsbestånd är koncentrerat till stockholmsregionen och är indelat i tre prioriterade delmarknader; Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad.

Fastighetsbeståndet omfattar 97 st fastigheter om totalt ca 1,1 miljoner m2 uthyrningsbar yta.

Comments are closed.