Samarbetsavtal med Fabege

Fabege har valt ENGI som partner avseende  konsulttjänster inom energi- och driftområdet. Samarbetet omfattar även OVK och övriga tekniska konsulttjänster såsom exempelvis  projektering, projektledning,  besiktning och driftstöd.

Om Fabege

Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabeges fastighetsbestånd är koncentrerat till stockholmsregionen och är indelat i tre prioriterade delmarknader; Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad.

Fastighetsbeståndet omfattar 97 st fastigheter om totalt ca 1,1 miljoner m2 uthyrningsbar yta.

Leave a Comment