Möjligheter i Skogskarlen 1

ENGI  ska nu utreda statusen avseende kylproduktion och funktionalitet i Fabeges fastighet Skogskarlen 1. Uppdraget syftar även till att ta fram eventuella uppslag/möjligheter till framtida förbättringar.

Fastigheten Skogskarlen 1 ägs av Fabege.

Fastigheten byggdes 1971 varav en stor renovering ägde rum 1995. Denna fastighet är 5 våningar hög. Den har en vacker skimrande tegelfasad, glänsande kopparplåtar och svenska träslag. Ytan på fastigheten är totalt cirka 12 000 kvm. I fastigheten finns tillgång till hörsal med biosittning för 120 personer samt flera mindre fullt utrustade konferensrum. Det finns även ett gym med en fantastisk bastudel med sjöutsikt.

Om Fabege

Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabeges fastighetsbestånd är koncentrerat till stockholmsregionen och är indelat i tre prioriterade delmarknader; Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad.

Fastighetsbeståndet omfattar 97 st fastigheter om totalt ca 1,1 miljoner m2 uthyrningsbar yta.

Leave a Comment