Mall of Scandinavia

Mall of Scandinavia är Sveriges största galleria och den största i Skandinavien. Anläggningen innehåller cirka 224 butiker och restauranger[1] i tre plan på en total yta av 100 000 m²[2].

Mall of Scandinavia har uppförts i linje med den högsta miljö- och hållbarhetsstandarden och är det första köpcentrumet i Sverige som certifierats enligt BREEAM* med betyget ”Excellent” under designfasen. Mall of Scandinavia är ett av ytterst få köpcentrum i Europa som tilldelats ett så högt betyg.

Unibail-Rodamco har valt ENGI som samarbetspartner rörande energifrågor i det nybyggnad köpcentrumet -Mall Of Scandinavia..

Unibail-Rodamco är ett fransk-nederländskt fastighetsbolag med huvudkontor i Paris som fokuserar på investeringar i kommersiella fastigheter; det största företaget inom området i Europa.

Arbete har påbörjas i April 2016.

ENGI o MOS SV

Comments are closed.