Kvadrupelrotor

För att nå en energieffektiv byggnad krävs det ofta  att man tänker “utanför boxen”. Det är lätt att fastna i traditionella former och utföranden. Exempelvis är det allt för ofta man roterande värmeåtervinning förkastas pga att takhöjd saknas i det tänkta fläktrummet.

I energiprojekt Getingen13, ställdes ENGI inför en tankenöt. Hur förbättrar man värmeåtervinningen på ett befintligt vätskekopplat aggregat á 14 m3/s med endast 2,4 meter i tillgänglig takhöjd. Och framföralllt hur gör man det kostnadseffektivt?

I detta fall har ENGI designat en lösning som är långt ifrån traditionell. Istället för att bygga på höjden med en stor roterande återvinning har vi låtit platsbygga ett aggregatet som växt sidledes och utrustats med fyra roterande enheter. Därmed har den första kvadrupelrotorn sett dagens ljus..

2014-09-02 11.02.49

I och med att samtliga fläktar och batterier behölls, blev resultatet av häpnadsväckande kostnadseffektivt.

2014-09-02 11.01.27

Comments are closed.