Kv Racketen effektiviserar

ENGI har fått i uppdrag att leda energieffektiviseringsarbetet i fastigheten Racketen 10. Projektet omfattar en rad energieffektiviserande åtgärder med bla intressanta lösningar som återvinning av sjövärme från  sjön Mälaren  samt återvinning av överskottsvärme från exempelvis serverkyla och andra värmealstrade processer.

 

Racketen 10 är ett samlat kontorskvarter om 30 000 kvm fördelat på 12 byggnader som ligger utmed Alviks Strand.

Fastigheten uppfördes 1978 och byggdes senast om 2008. Racketen 10 består av kontor samt lokaler för handel, lager och industri.

Om Profi

Profi är det onoterade fastighetsbolaget för institutionella investerare. Profi förvärvar, äger och utvecklar fastigheter i Sveriges tillväxtregioner Stockholm, Göteborg och Malmö. Profi förvaltar fastigheterna och sköter hyresgästerna med egen personal. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 300 000 kvm.

Leave a Comment