Getingsvärmen lyfter

Vad krävs för att Greenbuildingklassa fastigheten Getingen 13?. Fabeges fråga var enkel och tydlig. För erhålla denna klassning krävs att byggnaden minskar sin energianvändning med 25%.  Men varför nöja sig med 25 %…

Getingen 13 är en fastighet i mycket gott skick. Men trots att hela fastigheten  totalrenoverades och moderniserades år 2003, så betyder inte det att byggnaden inte kan “vässas” ytterligare.

ENGI har tagit fram ett kostnadseffektivt åtgärdsprogram  där energianvändningen ska minskas rejält.  Programmet innebär att byggnaden skall HALVERA sin energianvändning, dvs minska sin energianvändning med 50%.

Programmet omfattar bla.

  • Förbättrad värmeåtervinning av ventilationsluften
  • Balansering av luftflöden för maximal värmeåtervinning
  • Ventilering av garage med avluft istället för värdefull frånluft.
  • Värmeåtervinning av garageluft
  • Förbättrad sektionering mellan värme och kyla på våningsplanen för att förhindra att man värmer och kyler samtidigt
  •  Säsongsanpassning av luftflöden
  • Uppkoppling av rumsregulatorer för maximerad funktionalitet
  • mm

 

Planerad projektstart är April 2014.

 

 

Comments are closed.