Energiprojekt alviksterrassen, hur gick det sen?

2012 påbörjades energieffektiviseringsarbetet med kv Racketen 10. Effektiviseringsarbetet har genomförts med små medel. Framförallt har befintliga installationer nyttjats effektivare och smartare. Samtliga investeringar och nedlagda kostnader är redan återbetalda, 1 år efter projektstart.

Som ytterligare bonus har inneklimatet förbättrats kontinuerligt och antalet felanmälningar har minskat dramatiskt.

Projekts milstenar framgår i nedanstående figur.

Milstenar Energiprojket Racketen

Sedan projektstart har exempelvis fjärrvärmeanvändningen minskat med 30%. Samtidigt som elanvändningen har hållits konstant.

Uppföljning Energiprojket Racketen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racketen 10 är ett samlat kontorskvarter om 30 000 kvm fördelat på 12 byggnader som ligger utmed Alviks Strand.

Fastigheten uppfördes 1978 och byggdes senast om 2008. Racketen 10 består av kontor samt lokaler för handel, lager och industri.

Om Profi

Profi är det onoterade fastighetsbolaget för institutionella investerare. Profi förvärvar, äger och utvecklar fastigheter i Sveriges tillväxtregioner Stockholm, Göteborg och Malmö. Profi förvaltar fastigheterna och sköter hyresgästerna med egen personal.

Comments are closed.