Energieffektivisering – Gjutmästaren 6

Basale har tillsammans med ENGI genomfört ett energieffektiviseringsprojekt på fastigheten Gjutmästaren 6 i Bromma. Fastigheten ägs genom St Erik Markutveckling AB  ett bolag inom Stockholms stad. I projektet har vi med relativt enkla medel tillsammans lyckats sänka värmeanvändningen med ca 20 %.  Under våren 2013 går projektet in i steg två där tyngre och mer avancerade åtgärder genomförs.

 

Basale1-200x47

 

 

Basale är en av Nordens största fastighetsförvaltare. Basale förvaltar 2 100 000 m² kommersiella fastigheter i Norden till ett värde av c:a 35 Mdr SEK. Som extern, oberoende förvaltare av kommersiella fastigheter levererar Basale långsiktiga och kvalitetssäkrade helhetslösningar för teknisk och ekonomisk förvaltning samt fastighetsadministration, uthyrning och drift. Även DueDiligence, tekniska revisioner, Fastighetsutveckling och projektering. Basale – excellent Property management.

 

Comments are closed.