Återvinning av värme från serverhallar

ENGI har fått i uppdrag av Fabege att utreda möjligheterna att återvinna överskottsvärme från serverhallar i fastigheten Getingen 13 vid Norrtull.  Uppdraget omfattar en genomgång avseende byggnadens förutsättningar och verkliga behov, framtagande av principlösning, samt en investerings- och lönsamhetskalkyl.

Om Fabege

Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabeges fastighetsbestånd är koncentrerat till stockholmsregionen och är indelat i tre prioriterade delmarknader; Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad.

Fastighetsbeståndet omfattar 97 st fastigheter om totalt ca 1,1 miljoner m2 uthyrningsbar yta.

 

 

Comments are closed.